Aktualności

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2020

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2020 >>

>> j.polski >> nasza szkoła 74% pkt na 59% w Polsce (zdawało 40 uczniów);
>> matematyka >> nasza szkoła 78,5% pkt na 46% w Polsce (zdawało 40 uczniów);
>> j.angielski >> nasza szkoła 88% pkt na 54% w Polsce (zdawało 38 uczniów);
>> j.niemiecki >> nasza szkoła 100% pkt na 45% w Polsce (zdawało 2 uczniów);
>> j.hiszpański >> nasza szkoła 100% pkt na 66% w Polsce (zdawał 1 uczeń);

Średnia szkoły 80,5% pkt w stosunku do średniej krajowej 53%.
Jest to wynik o 27,5 punktów % wyższy!

Gratulujemy wszystkim zdającym Uczniom i ich Nauczycielom

Dyrekcja