Aktualności

Nauczanie zdalne w Jadwidze do 8.11.2020

Informujemy, że do dnia 8.11.2020 zajęcia w klasach 4-8 SP oraz w klasach LO odbywają się w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

Etap szkolny konkursów kuratoryjnych (polonistyczny, matematyczny, języka hiszpańskiego i języka niemieckiego) odbędzie się w naszej szkole w terminie późniejszym (po 8.11.2020). Harmonogram 2 etapu konkursów ulegnie również zmianie i odbędą się one w późniejszych terminach.

Więcej informacji pod tym linkiem https://www.kuratorium.lublin.pl

Dyrekcja