Aktualności

Zajęcia zdalne w dniach 15-19.10.2020 – aktualizacja

W związku z wystąpieniem w szkole potwierdzonego przypadku Sars-Cov-2 informujemy, że zajęcia w klasach 4-8 SP, 1Ln-2Ln i 1-3LO zostają zawieszone w dniach 15-19.10.2020 (czwartek, piątek i poniedziałek) i odbywają się zdalnie przy pomocy Microsoft Teams wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć i dotychczasowego szkolnego rozkładu dzwonków. Lekcje trwają od 30 do 45 minut (decyduje nauczyciel uczący) przy zachowaniu szkolnego planu przerw.

Konkurs chemiczny dla SP odbędzie się wg planu, 15.10.2020 o godz. 8.20 i będzie trwał 60 minut plus czynności organizacyjne.
 
Uczniów obowiązuje zachowanie środków ostrożności czyli zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Dyrekcja