Aktualności

Stypendyści programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych”

Z przyjemnością informujemy, że 32 uczniów Jadwigi:
Marcelina Bandzul, Hubert Cielica, Aleksandra Czerwińska, Jakub Czuczwar, Julia Deleszek, Zofia Fabrowska, Klaudia Gruszecka, Marta Juszczak, Maciej Kobiałka, Jakub Królikowski, Mikołaj Kuziuk, Michał Machnikowski, Piotr Maksymiuk, Maja Malik, Jakub Maszkowski, Korneliusz Obarski, Antoni Oniszczuk, Błażej Osmałek, Natalia Pliszczyńska, Łukasz Próchniak, Kinga Rej, Maksymilian Rej, Daniel Saletnik, Jan Sidor, Hanna Skowronek, Konstanty Smolira, Igor Szlązak , Patrycja Szypulska, Bartłomiej Łuszczuk, Aleksandra Kęska, Agata Misterek i Anna Sadura
otrzymało stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gratulujemy uczniom osiągniętych sukcesów oraz dziękujemy wszystkim, którzy mieli w tym udział za zaangażowanie i trud wkładany w codzienną pracę oraz stwarzanie młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju.

Życzymy calej społeczności uczniowskiej wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, zaś kadrze pedagogicznej- twórczego zapału oraz satysfakcji z osiągnięć uczniów.

Dyrekcja