Turniej matematyczny klas drugich

Dnia 24 marca 2022 roku w klasach drugich odbył się Turniej Matematyczny składający się z 11 zadań. Uczniowie na bieżąco poznawali wyniki, byli również zapoznawani z krótkim opisem zagadnienia związanego z pytaniem. Taka forma pracy pełniła jednocześnie rolę edukacyjną. Wrażeń i emocji nie brakowało. Wszystkie drużyny reprezentowały bardzo wysoki poziom. Za zmagania matematyczne w uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczniom GRATULUJEMY odwagi i cieszymy się z zaprezentowanej wiedzy, nie tylko matematycznej, ale również umiejętności zastosowania jej w praktyce codziennej.