Aktualności

Finał X Olimpiada Wiedzy o lll RP

4 czerwca 2022 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Białostockiego odbył się finał Olimpiady lll RP. Czwórka naszych zdolnych Licealistów uzyskała tytuły finalistów. Są to: Patrycja Szypulska, Aleksandra Czerwińska, Zofia Bury(3An) oraz Andrzej Kałakucki (3An).

Co ciekawe finał Olimpiady o najnowszych dziejach Polski odbył się w rocznicę ważnej dla najnowszej historii – w 33 rocznicę pierwszych częściowo demokratycznych wyborów do Sejmu RP oraz w 30 rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego.

Młodzieży gratulujemy sukcesów.

Krzysztof Niedźwiedź – opiekun