Rada Pedagogiczna

Informujemy nauczycieli klas 4-8 SP i 1-4 LO, że zebranie rady pedagogicznej odbędzie się we środę, 31.08.2022 o godzinie 11:30.
Obecność na radzie obowiązkowa.

Dyrekcja