Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2023

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2023 >>

  • >> j.polski >> nasza szkoła 83% pkt na 66% w Polsce;
  • >> matematyka >> nasza szkoła 85% pkt na 53% w Polsce;
  • >> j.angielski >> nasza szkoła 94% pkt na 66% w Polsce;
  • >> j.hiszpański >> nasza szkoła 100% pkt na 69% w Polsce;

Średnia szkoły 87,3% pkt w stosunku do średniej krajowej 61,6%.
Jest to wynik o 25,6 punktów % wyższy!

Gratulujemy wszystkim zdającym Uczniom i ich Nauczycielom

Dyrekcja