Aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego przypada  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, z tej okazji w Małej Jadwidze odbyło się wydarzenie pt. Tuwimowo. Dzieci z klas pierwszych recytowały poezję Juliana Tuwima, jak również wiersze współczesnych poetów, zainspirowanych twórczością Tuwima. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, a publiczność z uwagą uczestniczyła w wydarzeniu. Atmosfera była wspaniała i humorystyczna, dokładnie taka, jaką wyzwalają wiersze Juliana Tuwima.