Aktualności

Nasi Uczniowie na obradach w Sejmie Dzieci i Młodzieży 2018

27 września 2018 roku odbyła się XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Udział w niej wzięli absolwenci naszego gimnazjum Mikołaj Twaróg i Filip Jastrzębski oraz tegoroczne maturzystki Zuzanna Duszyńska i Katarzyna Kołodziejczyk.

Młodzież z całej Polski miała za zadanie przygotować projekt na temat „Posłowie Pierwszego Sejmu Niepodległej„. Nagrodą było uczestnictwo w obradach w sejmie RP w Warszawie i głosowanie nad uchwałą o rozpowszechnieniu wiedzy o pierwszych posłach po odzyskaniu niepodległości. W przeddzień głównego punktu programu uczestnicy zwiedzali miejsca pamięci na terenie Warszawy związane z historią parlamentaryzmu.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10, młodzież z różnych województw wygłaszała przejmujące i ciekawe przemówienia, a efektem posiedzenia było przyjęcie uchwały wraz z poprawkami.

Nasi uczniowie będą dobrze wspominać to nowe doświadczenie, które z pewnością poszerzyło ich horyzonty.

Katarzyna Kołodziejczyk 3A