Jadwigowi stypendyści

Z satysfakcją informujemy, że 26 uczniów z naszej szkoły otrzymało stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”. Stypendia realizowane są przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. […]

Nasi maturzyści w finale Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka!

Jakub Dębicki (3A LO) i Jakub Kopeć (3C LO) awansowali do finału Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Etap okręgowy odbył się 1 grudnia 2018 (sobota) w Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu i składał się z 2 części. Warto dodać, że z naszego regionu zakwalifikowało się do etapu ogólnopolskiego tylko 4 uczniów a […]