Aktualności

Awans Joanny Taczały do zawodów II stopnia 49 Olimpiady Biologicznej

Z satysfakcją informujemy, że wyniki pracy badawczej „Wpływ obecności w glebie pędów i korzeni gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) na wzrost perzu właściwego (Elymus repens L.) i żółtlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora Cav.).”, której autorem jest Joanna Taczała (uczennica klasy 2C LO) otrzymały pozytywną ocenę formalną wystawioną przez właściwy Komitet Okręgowy 49 Olimpiady Biologicznej.

Niniejszym uczennica został ostatecznie zakwalifikowana do zawodów II stopnia. 25 stycznia 2020 odbędzie się egzamin pisemny zawodów okręgowych.

Serdeczne gratulacje dla Joasi oraz Pani Grażyny Konik, nauczyciela przygotowującego do Olimpiady!

Dyrekcja