Aktualności

Informacja dotycząca wyników egzaminu ósmoklasisty 2020

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu 2020 zostaną ogłoszone 31 lipca 2020 (piątek). Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi naszej szkoły tego samego dnia w godzinach 10:00 – 12:30 w sali 25.
Przy odbiorze zaświadczenia obowiązuje zachowanie ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią a więc obowiązek zachowania dystansu (1,5 m), zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki oraz posiadanie własnego długopisu celem podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczenia.
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca 2020 od godz. 10:00.

Dyrekcja