Aktualności

Uczniowie Jadwigi w gronie stypendystów „Lubelskie wspiera uzdolnionych”

Z przyjemnością informujemy, że aż 26 uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum otrzymało stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród stypendystów znaleźli się:
J.Czuczwar (8b SP), K.Miotła (7c SP), A.Misterek (7c SP), Ł.Próchniak (8b SP), H.Cielica (2C LO), A.Czerwińska (2D LO), D.Czuk (1B LOn), N.Dysput (1B LOn), E.Dębicka (3C LO), P.Glonek (1C LOn), B.Kleszowski (1B LOn), M.Kobiałka (2E LOn), M.Kuziuk (2C LOn), M.Lisowski (3C LO), P.Maksymiuk (2C LO), A.Marszałek (1B LOn), J.Maszkowski (2C LOn), K.Obarski (2C LO), B.Osmałek (2C LO), M.Rej (1C LOn), K.Smolira (1C LOn), A.Majewski (1C LOn), P.Szypulska (2C LO), J.Taczała (3C LO), J.Woźniak (1C LOn) i B.Łuszczuk (2E LO).

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja