Aktualności

Informacja dotycząca wydania świadectw i aneksów egzaminu dojrzałości przeprowadzonego w maju 2021

Uprzejmie informujemy, że świadectwa i aneksy z wynikami egzaminu dojrzałości zostaną przekazane każdemu abiturientowi naszej szkoły 5 lipca 2021 (poniedziałek) w godzinach 12:00-14:00 w szkole.

W przypadku niemożliwości osobistego odbioru wymagane jest podpisane pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko i numer dowodu osobistego odbierającej osoby.

Przy odbiorze świadectw obowiązuje zachowanie ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią a więc obowiązek zachowania dystansu (1,5 m), zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki oraz posiadanie własnego długopisu celem podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów na stronie https://wyniki.edu.pl/
Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od dyrektora szkoły.

Dyrekcja