Aktualności

Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego i Ślubowanie w Prywatnych Szkołach im. Królowej Jadwigi

14 października 2021 roku miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego. Uczniowie klasy czwartej, siódmej i klas pierwszych liceum, w towarzystwie wychowawców, składali uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się, między innymi, szukać ideałów, być wiernymi temu, co buduje jedność i szlachetne życie w codzienności, starać się być dobrymi ludźmi, mającymi na względzie nie tylko dobro własne, ale także dobro innych, kraju, świata na miarę sił i możliwości, rozwijać w sobie postawę obywatelską, być wiernym ideałom humanistycznym.

Po części oficjalnej klasy drugie liceum pod opieką wychowawczyń: Pani Profesor Joanny Berej, Pani Profesor Urszuli Dobrowolskiej i Pani Profesor Olgi Skowrońskiej przygotowały część artystyczną. Szczególnie bogata była część muzyczna: wystąpili chórzyści pod opieką Pana Profesora Wojciecha Władka, w przepięknej piosence „Happy together” zaprezentowała się Gabriela Bielecka z klasy 2An.

Na koniec zaś najmłodsi uczniowie Jadwigi, pod czujnym okiem wychowawczyń Pani Profesor Magdaleny Radomskiej i Pani Profesor Magdaleny Matysiak przygotowali taniec i powitanie w różnych językach świata. Po akademii w szkole społeczność szkolna udała się na Inauguracyjną Mszę Świętą w Parafii bł Bpa Gorala.

Szczególne podziękowania należą się Panu Profesorowi Andrzejowi Ilczukowi i Siostrze Renacie Radosz za przygotowanie oprawy Mszy świętej, Panu Profesorowi Krzysztofowi Niedźwiedziowi i Panu Profesorowi Grzegorzowi Wierzchowskiemu za przygotowanie pocztu sztandarowego, Panu Wojciechowi Władkowi za oprawę muzyczną, Pani Magdalenie Radomskiej za układ taneczny klasy czwartej i dekorację, przy nieocenionym wsparciu Pani Profesor Agnieszki Czajki. Pani Magdalenie Matysiak za przygotowanie powitania w obcych językach oraz wychowawczyniom klas drugich: Pani Profesor Joannie Berej, Pani Profesor Urszuli Dobrowolskiej i Pani Profesor Oldze Skowrońskiej.

Wśród podziękowań dla uczniów, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości chcemy wymienić maturzystów: Macieja Piłata, Stanisława Kawalca, Bartka Niezbeckiego i Macieja Stworowskiego.

Niech ten rok będzie czasem relacji, edukacji, przyjaźni i dojrzewania do wolności w możliwie najlepszym klimacie, jaki stwarza „Jadwiga”.

Relacja fotograficzna z uroczystości dostępna jest w szkolnej galerii pod tym >> tym linkiem >>  .