Aktualności

Od 24 stycznia do 28 stycznia 2022 zajęcia w Jadwidze w systemie zdalnym

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w szkole zajęcia we wszystkich klasach 1-8 SP i 1-3 LO w dniach 24-28.01.2022 prowadzone będą w systemie zdalnym na platformie Office.com za pomocą narzędzia Microsoft Teams.

W związku z trwającymi obecnie eliminacjami etapu rejonowego konkursów przedmiotowych w SP organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 , uczniowie objęci kwarantanną lub izolacją nie biorą udziału w konkursie przedmiotowym.

Uczniowie objęci nauką zdalną przystępują w szkole do konkursów zgodnie z terminarzem.

Termin dodatkowy, o którym mowa w § 2 ust.5 Regulaminu konkursów NIE dotyczy uczniów objętych nauką zdalną.

Tak więc etap rejonowy konkursu z języka niemieckiego odbędzie się w szkole dnia 24.01.2022 (poniedziałek) o godz. 9.00 a konkursu chemicznego25.01.2022 (wtorek) również o godz. 9.00.

Dyrekcja