Egzamin maturalny

Próbny egzamin maturalny 28-31.03.2022

Informujemy, że PEM2 odbędą się w naszej szkole wg następującego harmonogramu: 28.03.2022 (poniedziałek) 08.20 – 11.10/11.40 – język polski PP; 28.03.2022 (poniedziałek) 12.00-14.30/15.00 – język angielski PR; 29.03.2022 (wtorek) 08.20 – 11.10/11.40 – matematyka PP (deklarujący uczniowie); 29.03.2022 (wtorek) 08.20 – 11.20/11.50 – matematyka PR (deklarujący uczniowie); 30.03.2022 (środa) 08.20 – 11.20/11.50 – geografia, fizyka, […]

PEM 15-17.12.2021

Informujemy, że próbne egzaminy maturalne odbędą się w naszej szkole wg następującego harmonogramu: 15.12.2021 – 08.20 – 12.00 – język polski PP 16.12.2021 – 10.00 – 13.30 – matematyka PP 17.12.2021 – 10.00 – 13.00 – język angielski PR Wszystkie egzaminy odbywają się w następujących salach: – 3A, 3B, 3D – górna sala gimnastyczna – […]

Matura 2022 – deklaracja wstępna

Informuję, że ostateczny termin złożenia do Dyrektora szkoły wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 mija w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2021 (czwartek). Deklarację należy złożyć (wydrukowaną po obu stronach kartek) w formie wypełnionej elektronicznie. Wersja edytowalna znajduje się na stronie OKE  >> link >>. Bardzo proszę o dokładne wypełnienie deklaracji i własnoręczne […]

MATURA 2022 – procedury i komunikaty

Szczegółowe procedury i komunikaty przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021-2022 znajdują się pod linkami poniżej: sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego >> link >> harmonogram egzaminów >> link >> dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu >> link >> przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający >> link >> systemy operacyjne, programy i języki programowania […]

MATURA 2021 – SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

04.05.2021 (WTOREK) 09:00 – 11:50 – JĘZYK POLSKI (poziom PODSTAWOWY): >> OD 08:30 (godzina wejścia): ZDAJĄCY BEZ WYDŁUŻONEGO CZASU EGZAMINU – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (OD kodu A06), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci) 09:00 – 12:20 – JĘZYK POLSKI (poziom PODSTAWOWY): >> […]

MATURA 2021 – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE

Na pisemnym egzaminie maturalnym w dniach 04-19.05.2021 obowiązują następujące zasady: 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga […]

Próbne egzaminy maturalne dla klas 3LO

Informujemy, że w dniach 3.03 – 16.03. 2021 odbędą się w naszej szkole (forma stacjonarna) PEM2 wg następującego harmonogramu: 03.03.2021 (środa) godz. 9:00-11:50/12:20 język polski PP – aula, sala 23 i 28 (uczniowie klas 3A,B i C) 04.03.2021 (czwartek) godz. 9:00-11:50/12:20 matematyka PP – aula, sala 23 i 28 (uczniowie klas 3A,B i C) 05.03.2021 […]

Deklaracja wstępna >> Matura 2021

Informuję, że ostateczny termin złożenia do Dyrektora szkoły wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 mija w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020 (środa). Deklarację należy złożyć (wydrukowaną na jednej kartce) w formie wypełnionej elektronicznie >> https://deklaracja.edu.pl/ do Dyrektora szkoły (kod szkoły: 066301-10102). Bardzo proszę o własnoręczne czytelne podpisanie deklaracji pełnym imieniem i nazwiskiem. […]

Informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego 2020

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w czerwcu 2020 zostaną ogłoszone 11 sierpnia br.(wtorek). Świadectwa i aneksy z wynikami egzaminu dojrzałości zostaną przekazane każdemu abiturientowi naszej szkoły w tym samym dniu 11 sierpnia 2020 (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00 w sali 25. W przypadku niemożliwości osobistego odbioru wymagane jest podpisane pisemne upoważnienie zawierające […]

Matura 2020 zasady obowiązujące na egzaminie

Na pisemnym egzaminie maturalnym w dniach 8-29.06.2020 obowiązują następujące zasady: zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych zakaz wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi niedotykanie dłońmi okolic twarzy (zwłaszcza ust), nosa i oczu a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust ręką zgiętą w łokciu) zakaz gromadzenia się w […]